A növekedés, fejlődés és érés összetett biológiai folyamat, melynek végeredményeként belső (genetikai) és külső környezeti hatás eredőjeként alakul ki az adott életszakaszt jellemző testi és funkcionális állapot. A harmonikus gyermekfejlődés egyik külső környezeti feltétele a fejlődő gyermek rendszeres fizikai aktivitása, jelen esetünkben a sporttevékenység.

Testösszetétel vizsgálatokkal a zsiger, csont, izom, testzsír relatív (%- os) és abszolút értékének (kg-ban) való megadása, az optimális testtömeg és erősíthetőség testalkatnak, nemnek, életkornak megfelelő minősítése történik.

Az antropometriai vizsgálatok eredményeire épülő terhelés-élettani vizsgálat >>>

Figyelembe kell venni a sportág, illetve a sportágon belüli szerepkörválasztásánál a százalékban megadott relatív, és az abszolút értékeket is.

A testtömeg, zsírtömeg, izomtömeg érzékenyen válaszol a külső környezet ingereire, edzésekre, de vannak olyanok, amelyek kevésbé, mint pl. a csontszélességek vagy a testmagasság. Így a csontok hosszúsági és szélességi mutatói, illetve a méretváltozások sebessége genetikailag meghatározott.

A rendszeres fizikai aktivitás (a sport és hozzá tartozó környezeti hatások) kedvező és kedvezőtlen hatásai azonban nemcsak a testi fejlődés, a testösszetétel vagy az élettani és motorikus teljesítőképesség szempontjából értékelendők, hanem a pszichés funkciókra is hatnak vagy fordítva.

Az alkalmazott antropometriai eljárások:

  • növekedési típus – Conrad (1963) -, a szomatotípus becslésére – Heath és Carter (1967)
  • testösszetétel becslésére Drinkwater és Ross (1980)
  • várható testmagasság becslése Mészáros és Mohácsi (1983)

Testalkattípusok:

  • Extra leptomorf = nagyon nyúlánk alkat
  • Leptomorf (ektomorf)= nyúlánk alkat
  • Metromorf (mezomorf) = atléta alkat
  • Piknomorf (endomorf) = robusztus alkat
  • Extra piknomorf = nagyon robusztus alkat

Heath és Carter (H-C) komponensek: I. komponens = relatív kövérség, (endomorfia) II. komponens  =  relatív robusztusság, (mezomorfia) III. = III. komponens = relatív nyúlánkság (ektomorfia).

Metrikus Index: (MIX) = a mellkas átmérőinek (szélesség és mélységének) a testmagassággal korrigált lineáris függvénye (kerekdedségi mérőszáma).

Plasztikus index: (PLX) = A csontozatra és az izomzatra jellemző mérőszám aritmetikai összege (vállszélesség + alkarkerület + kézkerület).

Naptári életkor: születéstől a mérésig eltel időtartam, tudományos vizsgálatokban decimális kor (DC 0,01 év pontosság).

Biológiai fejlettség: (BF) Magyarországon kidolgozott, valid a csontéletkorhoz hasonló – statisztikailag azzal megegyező – pontosságú módszerrel megállapított testi fejlettség.

Ajánlott sportágak: a sorrendet vedd figyelembe!

Testzsír becslése: (TZS) Különböző testzsírtartalmat becslő módszerek eredményei közötti (gyakran markáns) különbség indokolja olyan eljárás alkalmazását is, amellyel az adott népességre vagy korosztályra vonatkozóan reprezentatív minták vizsgálata után nyert viszonyítási értékek állnak rendelkezésünkre. Vizsgálatainkban az általánosan ismert Pařižková (1961) eljárási javaslatai alapján is gyűjtöttük az adatokat. E kalipermetriás módszer egyformán alkalmas a felnőttek és a gyermekek, valamint a nők és a férfiak relatív testzsírtartalmának számítására.

Fő szempont: Sportág és sportágon belül szerepkörajánlás a sikerélményt adó sportoláshoz. A módszert 1982 óta több tízezres mintán teszteltük és fejlesztettük tovább.