Milyen előnyökkel jár, ha sportpszichológiai tanácsadás segíti a sportolók felkészítését?

Az elmúlt évtizedben egyre több sportoló említette meg nyilatkozataiban, hogy felkészülését pszichológiai tanácsadás támogatta, így nyíltabbá válik a sportpszichológusok tevékenysége, ami egyébként a pszichológusi titoktartás miatt eddig kevésbé jelenhetett meg a köztudatban. pszichológiai tanácsadás

Hogyan befolyásolják a teljesítmény elérését a személyiség pszichés funkciói és tulajdonságai? Miként tud a pszichológus segíteni tanácsaival?

A sportoló tehetségének a kibontakoztatását a fizikai adottságainak feltérképezésén túl sport pszichológiai tanácsadással lehet elősegíteni. A kiemelkedő sportteljesítmény eléréséhez, a sporttehetség kiteljesítéséhez nélkülözhetetlen a testi képességeken túlmutató pszichés tényezők figyelembe vétele, ennek ismeretében pedig a fejlesztése. Mind a sportolók felkészülésében, mind a versenyek során egyre nagyobb hangsúly helyeződik a mentális felkészültségre.

Pszichodiagnosztika a sportban

 • Kiket válasszunk egy csapatba?
 • Hogyan illeszkedik egy újonnan igazolt játékos a csapatba?
 • Hogyan tréningezhetjük a tökéletes rajtot?
 • Mikor lát jól a pályán a támadójátékos?
 • Téthelyzetben ki alkalmas meghatározó döntés meghozatalára?

Pszichológiai méréssel a sikerért!

A sportban gyakran mentális tényezők határozzák meg a győzelem és a vereség közötti különbséget, ezért kritikus ezen tényezők megismerése, felmérése és célzott fejlesztése speciális pszichológiai tesztekkel.

A sportpszichológiai tanácsadás/tesztelés előnyei:

 • Információt szolgáltat a kognitív (megismerő, a megismerésre vonatkozó) képességekről.
 • Megvilágítja a személyiséggel kapcsolatos erősségeket és gyengeségeket.
 • Személyre szabott beavatkozásokhoz ad alapot, és lehetővé teszi a beavatkozások sikerének követését.
 • A fiatalokat fejlesztő munkában segít felfedezni a tehetséget és felmérni az adottságokat.
 • Mérhetővé válik a teljesítmény.
 • Új, speciális mérési dimenziók: verseny- és teljesítménymotiváció, reaktív stressztolerancia, miliszekundumos reakcióidő-mérés, téri vizuális képességek.
 • Életszerű helyzetek, a tesztelés a sportoló számára mindvégig izgalmas marad az eredmények szöveges riportként, grafikusan és táblázatosan is megjeleníthetőek, exportálhatóak Excel, SPSS programokba, így könnyen rangsorolhatóvá válnak az újabb vizsgálatok eredményei azonnal összehasonlíthatóak a korábbiakkal, így azonnal nyomon követhető a fejlődés

A sportpszichológiai tanácsadás előnyei:

 • elősegítjük a sportolókban rejlő képességek kibontakoztatását, az edzésen és versenyen megjelenő teljesítménybeli különbségek okainak feltárását, kezelését;
 • a sportolók önismeretének növelésével, saját erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltérképezésével tudatossá tehetjük azokat a pszichés tényezőket, melyek befolyásolják a teljesítményét;
 • stressz-kezelő eljárások, szorongás csökkentő technikák megtanításával feloldhatjuk azokat a gátakat, melyek az optimális teljesítmény útjában állnak, a pszichés feszültség csökkenésével higgadtabbá, nyugodtabbá válnak a sportolók, nő az önbizalmuk, javul a megküzdő képességük, fokozódik fizikai-pszichés tűrőképességük, enyhíti a pszichoszomatikus tüneteket, pontosabbá válik a mozgás kivitelezése, gyorsabb a regeneráció, csökken a sérülésveszély, és mindezek eredményeképpen a javul a teljesítmény is;
 • a fizikai formaidőzítést kiegészítjük a pszichés formaidőzítéssel;
 • segítjük a motiváció szinten tartását, a kevésbé motivált állapot okainak felderítését, kezelését;
 • a cégvezetőkhöz hasonlóan támogatjuk az edzők, mint vezetők munkáját;
 • sportcsapatok esetén végigkísérjük a csapatot a csoportfejlődés fázisain (alakulás, konfliktusok, normák/kohézió, teljesítés), melynek fontos szerepe van abban, hogy a csoport ne ragadjon le az egyes fázisokban (pl. konfliktusok), hanem azon túllépve a versenynaptárhoz igazítva, a versenyek időszakára már a teljesítés fázisába kerüljön, hisz csak ebben az esetben lehetséges az, hogy energiáikat az előttük álló feladatra tudják összpontosítani. (együttműködés fejlesztése, új csapattagok beillesztése, csapatépítés, konfliktusok kezelése, csapattagok közötti interperszonális kapcsolatok fejlesztése, edző-csapat közötti kapcsolat erősítése, stb.)
 • támogatunk azokon a területeken, amelyeken Te magad is úgy érzed, hogy „Fejben dől el!”

Sportpszichológiai tanácsadási szolgáltatások

Időpontkérés