SZERZŐI JOGOK

A mitsportoljak.hu teljes szöveges és grafikus tartalma, beleértve a mindenkori és korábbi hírlevél sorozatokat, a letölthető cikkeket, tanulmányokat szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján)

A weboldal mindennemű tartalma engedély nélküli felhasználása, átdolgozása tilos, ideértve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást. A weboldal tartalma a szerző neve (Gergelyfi Róbert) és a forrás (mitsportoljak.hu) megjelölésével, működő link formájában, a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával felhasználható. A forrás megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli után közlés, átdolgozás díjköteles: 18.000, Ft  naponta.

FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK

Adatkezelési nyilvántartási számaink: NAIH-56274/2012. és NAIH-65138/2013. A weboldalakon kezdeményezett feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

A feliratkozással a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldalakat  üzemeltetőtől elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználására vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az  üzemeltető szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal feliratkozást és/vagy megrendelést kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból.

ADATKEZELÉS

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által eszközölhető, minden kiküldött levélben található adatmódosítás link. Az adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról. A feliratkozáskor bekért és kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, számlázási cím, telefonszám, IP cím, a feliratkozás időpontja. Csak engedély alapú e-mail marketinget végzünk.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉS MÓDJA

Általános szerződés (ASZF) a weboldalak használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről.

A weboldal üzemeltetője:  a SportEgészség Kft., 2141 Csömör, Erzsébet u. 60, Adószám: 23842847-1-13

A SportEgészség Kft.  alanyi áfa mentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A weboldal az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a mindenkori termék letöltési linkjét / tagsági oldal belépési kódját / konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokat vagy egyén elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés,  továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 100 (száz) szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni az üzemeltetőnek.

Az oktatóanyagok személyes felhasználásra készültek. Amennyiben a megrendelő arra használja az oktatóanyagokat, hogy az abban tanultakkal harmadik személynek (saját ügyfeleinek) weboldalt részben vagy egészben tervezzen, vagy átalakítson, vagy tanácsot adjon, a mindenkori oktatóanyagok díjának 20, azaz húszszorosát tartozik 3 munkanapon belül megfizetni a SportEgészség Kft.-nek.

A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ

A megrendelés után automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn 3 naptári nap fizetési határidő szerepel, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor a mindenkori következő munkanap a fizetési határidő. Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjának bankzárásáig (17:00) nem érkezik meg, a SportEgészség Kft. további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén bankzárásáig (17:00) sincs rendezve a díj, a megrendelő csak úgy rendelhet a jövőben egy másik terméket a weboldalról, ha a díjhátralékát rendezi. Ezentúl a SportEgészség Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető ügyfeleket teljes mértékben kizárja a weboldalak vásárlóinak köréből.

ELÁLLÁSI JOG

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”  A tanácsadás a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint töténik, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A SportEgészség Kft. nem kínál  pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A SportEgészség Kft. a termék technikai kezeléséhez (html megnyitás, pdf kezelés, általános számítógép használat és kezelés) nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget. Az anyagok bármilyen számítógépen megtekinthető, amin van PDF olvasó. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

 

A WEBOLDALON MEGVÁSÁROLHATÓ OKTATÓANYAGOK SEGÍTSÉGÉVEL TILOS LÉTREHOZNI OLYAN WEBOLDALT, AMELY:

Bármilyen hazai, vagy nemzetközi törvénybe, jogszabályba ütközik (ideértve, de ne kizárólag: jogvédett tartalmak jogosulatlan használata), vagy megtévesztő, manipulatív, vagy bármilyen politikai, vagy pornográf, vagy erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító szöveges-, képi-, videós-, animált gif, vagy egyéb formában megjelenő tartalmat jelenít meg. (a továbbiakban: tiltott tartalom)-. Kifejezetten ideértve az olyan eseteket is, amikor a tiltott tartalomra a linkel a megrendelő (hiperhivatkozást jelenít meg), vagy linknek látszó szöveges karaktersorral, belinkelt képpel, videóval, vagy bármilyen egyéb hiperhivatkozássá tehető HTML elemmel mutat rá, a tiltott tartalmat IFRAME vagy EMBED, vagy bármilyen ehhez hasonló beágyazási technológiával jeleníti meg a weboldalon. Az oktatóanyagokkal létrejött weboldal tartalmáért a weboldal készítője vállal felelősséget, az egyes weboldalak tartalmát illetően a SportEgészség Kft. minden felelősséget kizár.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció során szóban átadott) technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A SportEgészség Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, ezekért a SportEgészség Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, és nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások/termékek gyártóival.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.

KUPONOK, AJÁNLÁSOK TÁJÉKOZTATÁS

Egy szolgáltatásra egy darab kedvezménykupon érvényesíthető. Azaz kék kupon birtoklása esetén a kedvezmények nem adhatóak össze és alkalmazhatóak ugyanazon szolgáltatásra. Több kupon birtoklása esetén azonban azok különálló szolgáltatásokra külön-külön érvényesíthetőek, akár ugyanabban az időopontban is.

A kuponok csak szolgáltatásra érvényesíthetőek, termékvásárlásra nem.

A kuponok elajándékozhatóak, átruházhatóak. Egy kupon csak egyszer használható fel. A kedvezmény a kupon átadása esetén érvényesíthető.