Egyéni sportpszichológiai tanácsadás, mentális felkészítés (bármilyen egyéni sportág esetében)

Az aktuális pszichés állapot nagymértékben befolyásolja a sportolók teljesítőképességét. Ezért fontos, hogy az edzők fizikai felkészítésével karöltve mentális felkészítést is alkalmazzanak a sportolók, melynek eredményeképpen, közösen együttműködve hatékonyan optimalizálhatjuk a sportolók teljesítményét. A sportolók jellemzően az alábbi esetekben fordulnak hozzám:

  • Egy konkrét kérdéskörrel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció
  • Általános mentális felkészítés (szerencsés esetben a sportolók már junior korukban megtanulják az alapvető sportpszichológiai módszereket, a pszichikus funkciók szabályozását)
  • Mentális felkészítés egy konkrét helyzetre, szituációra, versenyre. (szerencsés ebben az esetben is, ha időben történik az adott versenyre való felkészítés, nem közvetlenül a verseny előtt.)
  • Sportteljesítményt negatívan befolyásoló nehézségek esetén: azon fejlesztendő területek támogatása a pszichológia eszközeivel, melyek gátolhatják a sportolót, hogy képességeinek megfelelő teljesítményt érjen el. (Leggyakoribbak ezek közül: képességein alul teljesít; motivációs nehézségek; edzésen-versenyeken különböző teljesítményt nyújt; mentális hibák elkövetése; önértékelés/önbizalom reális volta; magas szintű szorongás; figyelem-koncentrációs hibák elkövetése; megküzdés a kudarccal/sikerrel, stb.)
  • Egy relaxációs technika (Autogén Tréning) elsajátítása
  • Személyes életének, magánéletének történései negatívan befolyásolják sportolói pályafutását.
  • Sportsérülések mentális feldolgozása, sportkarrier lezárása, átvezetés a civil életbe.

Az aktuális céloktól függően alakul a találkozások száma. Szintén a céloktól függ a pszichológiai munka folyamata, mely általában a következőképpen alakul: egy aktuális helyzetelemzés után egy mentális terv készítésével meghatározzuk a fejlesztendő területeket, illetve azt, hogy ezt milyen módszerek, technikák segítségével érhetjük el.

A sportpszichológust titoktartást kötelezi minden tudomására jutott pszichológiai és személyes adatra vonatkozóan!

Sportolók műszeres vizsgáló eljárásokkal történő pszichológiai tesztelése

Sportoláshoz szükséges képességek/részképességek felmérése műszerek segítségével (általános, minden sportágban fontos képességek, ill. sportág-specifikus képességek egyaránt) serdülő, ifjú, felnőtt sportolók részére is.  Az elvégzett vizsgálatok eredményeiről szóbeli visszajelzést is kap a sportoló.

Szeretnék időpontot kérni sportpszichológiai tanácsadásra >>>